Servicii

DOMENIUL SOCIETAR

 • Consultanță juridică în orice probleme legate de constituirea, dezvoltarea activității sau dizolvarea unei societăți comerciale, întocmirea de acte constitutive ale societaților comerciale, precum și acte adiționale și hotărâri de adunări generale
 • Îndeplinirea tuturor procedurilor legale în vederea constituirii unei societăți comerciale, pentru înregistrarea oricăror modificări precum și pentru dizolvarea unei societăți
 • Asistență juridică pentru cesiunea de acțiuni sau părți sociale
 • Asistența la negocierea și semnarea contractelor
 • Asistență în vederea îndeplinirii tuturor procedurilor legale
 • Asistență în procedurile de insolvență ale societăților comerciale, reorganizare judiciară sau faliment
 • Fuziuni

 RECUPERARE CREANȚE

 • Asistență în procedura concilierii
 • Redactarea de notificări
 • Reprezentarea în fața instanței de judecată
 • Asistență și reprezentare în faza de executare silită

PROCEDURA INSOLVENŢEI

 • Consultanţă legală cu privire la modurile de deschidere a procedurii insolvenţei, fazele de reorganizare judiciară sau faliment
 • Redactare de cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, înscriere la masa credală
 • Asistenţă şi reprezentare pe toată durata procedurii
 • Strategii de urmat atât din perspectiva creditorului cât şi din cea a debitorului

  DREPTUL MUNCII

 • Consultanță pe probleme de dreptul muncii
 • Redactare de proiecte, de contracte individuale și colective de muncă
 • Reprezentare în litigii de dreptul muncii

DREPTUL DE PROPRIETATE ȘI ALTE DREPTURI REALE

 • Verificări ale titlurilor de proprietate
 • Consultanță în domeniul dobândirii și înstrăinării de imobile
 • Contracte de vânzare- cumpărare și de inchiriere
 • Diverse contracte cu privire la imobile
 • Redactarea diferitelor tipuri de contracte
 • Consultații cu privire la încheierea și conținutul contractelor
 • Asistență în negocierea și incheierea de contracte

REPREZENTARE ÎN LITIGII

 • Asistență și reprezentare în litigii civile, comerciale, contencios administrative, dreptul muncii
 • Asistență și reprezentare în domeniul penal (atât în cursul urmăririi penale, cât și în fața instanțelor judecătorești)
 • Plângeri împotriva proceselor verbale de contravenție

CONSULTANȚĂ DE MANAGEMENT ÎN DERULAREA PLANURILOR DE AFACERI 

DREPT ADMINISTRATIV

 • Asistență și reprezentare în litigii administrative

DREPT CONTRAVENȚIONAL

 • Asistență și reprezentare în litigii contravenționale
 • Atacarea amenzilor date de diverse instituții publice

 CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

 • Consultanță juridică în orice domeniu al dreptului